IMI TENKE TAU MATAN BA EMA NE’EBÉ PRESIJA (3)

‘Haksolok ba ema nebee tau matan ba ema kiak sira! Iha loron susar NAI sei salva nia.’ Salmo 41: 1 Iha Outubru 2022, Forbes deklara katak iha mundu iha biliaun 2,668. Ida-ne’e mak buat ne’ebé furak tebes atu hanoin katak ema ida de’it mak ema...