KONTROLA DESVANTAJEN MORIS (3)

 ‘Tempu ida atu kaer, tempu ida atu soe; Eklesiastes 3:6 Oinsá mak ita bele ajuda labarik sira atu sira bele controla an bainhira lakon esperansa? 1) Keta hatun sira nia kapasidade atu sente triste. Labarik sira dala barak ita haluha sira nia triste. Sira-nia moras...