IMI HETAN TESI DAUDAUN (2)

‘Diak ba hau katak hau hetan terus, hodi nune’e hau aprende o nia estatutu sira.’ Salmo 119: 71 Maromak uza problema, susar, presaun no ema atu tesi ita hodi ita fó fuan barak liután. Ita hatene katak Maromak uza buat tolu ne’e iha ita-nia moris ohin...