MAROMAK NIA AIMORUK BA DEPRESAUN (5)

‘Ha’u hadomi o ho domin ne’ebe rohan-laek.’ Jeremias 31: 3 Mai ita ko’alia kona-ba buat ne’ebé bele hasa’e sentimentu depresaun – no kontinua halo ita metin iha ne’ebá. Porezemplu, duke dehan de’it: Hau halo sala ida, ita...