BÉNSAUN HUSI ARREPENDIMENTU (1)

 ‘Ou karik o hakribi Maromak nia laran diak tebes, nebee Nia hein hela ho pasiénsia naruk. O la hatene katak Maromak hatudu laran diak nee hodi o bele arepende ka?’ Roma 2: 4 Bainhira ita hetan ita-nia an iha dalan ne’ebé sala, arrependimentu possibilidade halo...