HATAIS BA SUSESU

‘Maibee hatais Nai Jesus Kristu, no keta foo fatin ba isin atu halo tuir buat nebee isin kaan.’ Roma 13: 14 Atu hamosu impresionante dahuluk, ita presiza hatais ho kapas. Maibé nu’udar Maromak nia oan ne’ebé hetan salvasaun, atensaun primeiru laos...