SUSAR ATU HATÁN BA ORASAUN (2)

Ó la simu tamba o nia objetivu ne’e sala. Tiago 4: 3 NLT Buat ida tan ne’ebé hanetik ita atu hatán ba orasaun mak hanoin an de’it. Iha na’i nia orasaun, ita la hetan liafuan “ha’u, ka” ha’u-nia “ka ha’u-nia”....