TREINA ATU HANOIN VIZIONÁRIO

‘Hau, Maromak, sei revela aan iha Vizaun. ‘Númeru 12: 6 Se karik ita husu ba Maromak, nia sei fo vizaun ba ita nia moris, vizaun nebe sei kapasita ita atu hare objetivu ikus, animadu (semangat), no avansa ba diresaun loos. Bainhira inan aman kolen ho oan nebe tenki...